Ekologie a ochrana ŽP

CZ Biom - České sdružení pro biomasu, o.s.

profesní asociace

CZ Biom je nevládní nezisková a profesní organizace, která byla založena v roce 1994 s cílem podporovat rozvoj využívání biomasy jako...

U Čtyř domů 1201/3, Praha 4

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Sanace zemin a vod, stará ekologická zátěž, radon.

Likvidace ekologických zátěží pomocí moderních sanačních postupů; držíme nepřetržitou havarijní službu pro úniky závadných látek....

Píšťovy 820, Chrudim

Ing. Lucie Hrabčuková

enviro služby

Poskytujeme ekologické poradenství pro vaši firmu. Zajistíme externího ekologa. Zastoupíme Vás při jednání s orgány státní správy a...

Heranova 1212, Ústí nad Orlicí

Josef Senčík

Ekologie

V rámci České republice nabízíme služby z oblasti posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), hodnocení vlivů na krajinný ráz (KR),...

Chemická 954, Praha

Hellstein spol. s r.o.

Čističky odpadních vod

Jsme evropský výrobce čistíren a členem asociací čistírenských expertů. Nabízíme zcela bezúdržbový provoz bez zápachu a hluku s...

Vlčovice 11, Kopřivnice

Služby Morava s.r.o.

Likvidace odpadů

Ekologická likvidace gastroodpadu z restaurací,jídelen a vývařoven.Likvidace použitých rostlinných olejů zdarma.Likvidace nebezpečných...

Rybná 716, Praha

Jundrováci

Jsme Spolek občanů, kterým záleží na kvalitě život

Jsme Spolek občanů, kterým záleží na kvalitě života v Brně. Rádi bychom zlepšili okolí řek Svratky a Svitavy Také bychom přispěli k...

Jasanová 3a, Brno-Jundrov

Ing. Jan Gerstenberger

Poradenství - Podniková ekologie

Jsem schopen Vám pomoci při plnění legislativních povinností z oblasti nakládání s chemickými látkami a směsmi, odpady, vodami či ochrany...

Lomená 66, Panenské Břežany

El Grifo, z.s.

Obchod s fair trade ekologickým oblečením

Obchod s fair trade ekologickým oblečením. Za každou prodanou věc bude vysazeno 10 stromů. Oblečení z biobavlny, Tencelu a recyklu. Trička,...

Petřvald 252, Peřvald