Manipulace a skladování nebezpečných látek

Sběrné suroviny UH, s.r.o.

Nakládání s odpady

Společnost podniká v oblasti nakládání s odpady. Tradičně se zabývá hlavně výkupem, svozem a odběrem využitelných odpadů, které...

Průmyslová 1147, Uherské Hradiště

Ing. Luboš Kotek, Ph.D.

Průmyslová bezpečnost a management rizik

Naše činnost je zaměřena zejména na oblast průmyslové bezpečnosti a prevenci závažných havárií. Naše reference pokrývají studie...

Václavkova 63, Brno

Služby Morava s.r.o.

Likvidace odpadů

Ekologická likvidace gastroodpadu z restaurací,jídelen a vývařoven.Likvidace použitých rostlinných olejů zdarma.Likvidace nebezpečných...

Rybná 716, Praha

CITY SERVICE, s.r.o.

Likvidace nebezpečného odpadu

CITY SERVICE - Nabízíme likvidaci, svoz, dopravu a přepravu nebezpečných odpadů a recyklaci odpadů....

Hrotovická 177, Třebíč - Jejkov